Zdravotní kurzy

Oxygen provider

Termín: podzim 2022
Cena:
1 900,- pro členy klubu Orca
2 500,- pro ostatní zájemce

Podání kyslíku při potápěčské nehodě má podle celosvětových statistik pro všechny postižené rozhodující význam.

Dýchání čistého kyslíku je nejúčinnějším krokem při první pomoci u zranění způsobených změnou tlaku, tedy při
• dekompresní nemoci
• barotraumatu plic (vzduchové embolii)
a dále při
• tonutí
• otravách CO a CO2

Kvalifikační předpoklady: potápěč.

Výuka teorie: asi 1 - 1,5 hodiny teorie včetně kontrolního společného testu (kyslík, fyziologie, nehody, jejich první pomoc a léčení, používaná záchranná technika, správné postupy při první pomoci kyslíkem, záchranný systém).
Materiál: zajištěn v rámci kurzu, součástí kurzu jsou skripta pro každého účastníka, lze je obdržet před kurzem.
Výuka praxe: individuální použití 3 typů souprav pro poskytování kyslíku ve všech režimech.
Oprávnění: kvalifikovaně poskytovat čistý kyslík potřebnému potápěči.

Cena zahrnuje: učebnici Použití kyslíku pro první pomoc při potápěčských nehodách.
Cena nezahrnuje: vydání mezinárodní certifikace (1 622 Kč IANTD nebo 550 Kč CMAS).

Orca diving, s.r.o.

Ledařská 433/9, Praha 4, 147 00, Česká Republika