Zdravotní kurzy

Potápěčský zdravotník

Termín: 25. 9. 2023 od 18 hodin v učebně Orca
Cena:
3 500,- pro členy klubu Orca
4 500,- pro ostatní zájemce

Kurz je určen pro všechny zájemce o zdravotní problematiku potápění. Zahrnuje výuku poskytnutí akutní první pomoci, KPR (kardiopulmonální resuscitaci), základní problematiku AED a poskytování kyslíku při potápěčských nehodách.

Vstupní požadavky:
Minimální doporučená potápěčská kvalifikace je OWD nebo ekvivalent.
Kurz je rovněž určen pro nepotápěče se zájmem o potápěčskou medicínu a první pomoc.

Průběh kurzu:
Teorie (2 - 3 hodiny)
• Obecná první pomoc zaměřená na potápěčskou problematiku.
• Hazardous Marine Life Injuries - První pomoc při zraněních mořskými organismy.
• CPR – KPR kardiopulmonální resuscitace.
• AED (Automatic External Defibrillator). AED první pomoc za pomocí autonomního externího defribrilátoru.
• Poskytování kyslíku – Oxygen Provider. Problematika podávání kyslíku v potápěčské první pomoci.
Praxe
• Předvedení a vyzkoušení CPR – KPR kardiopulmonální resuscitace.
• Práce s kyslíkovými lahvemi a přístroji.
• Předvedení a vyzkoušení podání kyslíku postiženému.

Vzhledem ke zdravotnické problematice, která se stále vyvíjí, je platnost kurzu stanovena na 3 roky. Po uplynutí tohoto období je vyžadováno přeškolení.

Cena zahrnuje: přednášku a praktické vyzkoušení KPR, AED a podání kyslíku
Cena nezahrnuje: vydání mezinárodní certifikace (1140 Kč).

Instruktor: Tomáš Lehmann (řidič / záchranář Pražské záchranné služby)

Orca diving, s.r.o.

Ledařská 433/9, Praha 4, 147 00, Česká Republika