Základní kurzy potápění

Ponor na zkoušku

Termín: po domluvě každé úterý v bazénu
Cena: 800 Kč (45 Euro v moři)

Nabízíme Vám ponory s přístrojem na zkoušku v bazénu nebo potápěčské exkurze pod vodu v moři (Elba, Chorvatsko). Adresa bazénu je: Vladivostocká 1460/10b, 100 00 Praha 10-Vršovice Jet můžete s námi od Orky (místa jsou omezena, je nutné předem zavolat jestli se vejdete) - odjíždíme po přednášce ve 20 hodin, nebo svojí vlastní dopravou (možnost placeného parkování v areálu přímo u bazénu). Sraz je ve vestibulu bazénu ve 20:30. Exkurze v moři v doprovodu instruktora potápění realizujeme na ostrovech Elba, Korsika nebo Pag do maximální hloubky 10 metrů.

Kurz potápění pro děti

Termín: 1. 11. 2022 od 17 hodin v učebně Orca, další přednášky budou 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 6. 12. od 18 hodin.
Cena kurzu: 8.300 Kč

Kurz potápění dětí je určen pro děti od 8 do 14 let. Maximální počet je 10 účastníků. Pro výcvik v bazénu musí mít děti vlastní potápěčskou masku a šnorchl vhodné velikosti, pro výcvik ve volné vodě i ploutve.

Vhodné jako dárek... na zaplacený kurz Vám vystavíme dárkovou poukázku, kterou je můžete obdarovat spolu s učebnicí potápění :-)

Cíl kurzu: Všechny děti se během kurzu potápění naučí zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj, řídit svůj vztlak ve vodě, vyrovnávat během potápění tlak v dutinách, bezpečně se pohybovat pod vodou i na hladině. Podle žádaného stupně kvalifikace získají teoretické znalosti potřebné k bezpečnému potápění v podmínkách, pro něž bude kvalifikace udělena. Pro udělení kvalifikace je nutné absolvovat alespoň 5 ponorů ve volné vodě s instruktorem do předepsaných hloubek.
Děti mohou získat kvalifikaci ve výcvikovém systému IANTD nebo CMAS dle věku dítěte.

Rozsah kurzu: 5 lekcí v bazénu + 5 lekcí teorie

Ponory na otevřené vodě:
Pro zakončení kurzu a absolvování ponorů na "otveřené vodě" je ideální naše potápěčská základna na ostrově Elba, nebo Pag. Ponory v českých vodách pro děti nedoporučujeme.

Cena zahrnuje:
• bazény
• učebnice
• zapůjčení výstroje po celou dobu kurzu
Cena nezahrnuje:
• vydání mezinárodní certifikace (1622 Kč IANTD nebo 750 Kč CMAS)
• doprava na místo praktického výcviku
• náklady spojené s pobytem v místě výcviku
• ponory na otevřené vodě

Ponory na otevřené vodě:
• Čechy 600 Kč / ponor
• Chorvatsko 32 euro / ponor
• Elba 1 - 4 ponory 35 euro / ponor, 5 - 9 ponorů 33 euro / ponor, 10 a více ponorů 30 euro / ponor

Instruktoři: Štěpán Krejcar, Tomáš Burian, Milan Kotva
Další informace o průběhu kurzu Vám poskytneme v Orce nebo na tel. 244468220

Kurz potápění s přístrojem
pro začátečníky (OWD / P*)

Termíny: 1. 11. 2022 od 17 hodin v učebně Orca, další přednášky budou 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 6. 12. od 18 hodin.
Cena kurzu: 7 900 Kč

Rekreační potápění s přístrojem do hloubky 18 m (IANTD) / 20 m (CMAS).

Kurz obsahuje: 5 teoretických lekcí, 5 bazénů (nebo mělká voda na Elbě, Pagu...) a 5 ponorů ve volné vodě.

Absolvent kurzu získá celosvětově platný potápěčský průkaz IANTD OWD nebo CMAS P1, který mu umožní rekreační potápění s přístrojem do hloubky 18 m (IANTD) / 20 m (CMAS) u nás i v zahraničí. Jako bonus od nás obdržíte po získání certifikace jednorázovou 10% slevu na nákup výstroje (bonus je nepřenosný).

Můžete s námi nejdříve absolvovat zkušební ponor v bazénu, a pokud se rozhodnete pokračovat dále v potápěčském kurzu pro začátečníky, cena zkušebního ponoru Vám z něj bude odečtena.

V ceně je zahrnuto:
• teoretické lekce a praktická příprava na bazénu
• učebnice
• výstroj a plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku
• závěrečné zkoušky
V ceně není zahrnuto:
• vydání mezinárodní certifikace (1.622 Kč IANTD nebo 700 Kč + 250 Kč čl. příspěvek CMAS)
• doprava na místo praktického výcviku
• náklady spojené s pobytem v místě výcviku
• ponory na otevřené vodě
• pojištění léčebných výloh pro potápění

Ponory na otevřené vodě:
• Čechy 600 Kč / ponor
• Chorvatsko 32 EUR / ponor
• Elba 35 EUR / ponor - balíček 5 ponorů 165 EUR (33 EUR / ponor), balíček 10 ponorů 300 EUR (30 EUR / ponor).

Instruktoři: Milan Kotva, Tomáš Burian.
Další informace o průběhu kurzu Vám poskytneme v ORCE nebo na tel. 244468220

Kurz potápění s přístrojem
pro pokročilé (AOWD / P**)

Termíny: 1. 11. 2022 od 18 hodin v učebně Orca, další přednášky budou 8. 11., 15. 11. a 22. 11. 
Cena kurzu: 6 300 Kč

Jedná se o plně vycvičeného potápěče. Absolvováním získáte kvalifikaci k ponorům do hloubek 30 / 40 m uznávanou po celém světě.

Kurz obsahuje: 4 teoretické lekce, 3 lekce v plaveckém bazénu Slávie (nebo mělké vodě na Elbě, Pagu...) a minimálně 5 ponorů na volné vodě

Podmínky přijetí a dokončení kurzu:
• kvalifikace IANTD OWD / CMAS P1 nebo ekvivalent
• minimální věk 15 let (do 18 let souhlas rodičů)
• dobrý zdravotní stav (prohlášení / lékařská prohlídka)
• základní plavecké schopnosti (schopnost uplavat 200 metrů)
• kurz je nutné dokončit do 6 měsíců od jeho zahájení nebo je možné si výcvik prodloužit formou kondičních lekcí

Průběh kurzu: Po absolvování všech přednášek (rozšířené znalosti fyziky, fyziologie, vodního prostředí a prevence nehod), testů a bazénů je na řadě praktický výcvik (minimálně 5 ponorů) na otevřené vodě. Ponory je možné absolvovat buď v Čechách (lomy) nebo s výhodou v zahraničí: Chorvatsko, Elba, Korsika. Kurz je spojen s průběžným testem ověřujícím teoretické znalosti potápěče s kvalifikací plně vycvičeného potápěče AOWD/P2. Po celou dobu se Vám budou věnovat zkušení instruktoři potápění s možností neomezených konzultací.

Osvědčení: Po úspěšném ukončení tohoto kurzu je účastníkovi uděleno osvědčení Advanced Open Water Diver od IANTD nebo P2 od CMAS, uznáváné na celém světě jako osvědčení zkušeného potápěče.

V ceně je zahrnuto:
• teorie a 2 praktické přípravy na bazénu
• učebnice
• zapůjčení potápěčské výstroje (velmi doporučujeme mít již vlastní potápěčskou výstroj min. ABC potápěčskou výstroj)
• plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku
• závěrečné zkoušky.
V ceně není zahrnuto:
• vydání mezinárodní certifikace (1.622 Kč IANTD nebo 700 Kč + 250 Kč čl. příspěvek CMAS)
• doprava na místo praktického výcviku
• náklady spojené s pobytem v místě výcviku
• ponory na otevřené vodě
• pojištění léčebných výloh pro potápění.

Cena ponorů na otevřené vodě: ČR: 600 Kč / ponor, Chorvatsko: 32 eur / ponor, Elba: 35 eur / ponor, balíček 5 ponorů 165 eur (= 33 eur / ponor), balíček 10 ponorů 300 eur (= 30 eur / ponor).

Možnosti kombinací dalších kurzů:
• Kombinovaný kurz potápění AOWD a Nitrox Diver: 7 900 Kč (nelze uplatňovat další slevy).
• Kombinovaný kurz potápění AOWD + Advanced Nitrox Diver + Deep Diver: 17 600 Kč (nelze uplatňovat další slevy). 

Instruktor: Štěpán Krejcar

Kurz pro divemastery / P***

Termíny: 1. 11. 2022 od 18 hodin v učebně Orca
Cena kurzu: 16 550 Kč

Doprovod nezkušených potápěčů, výpomoc při výcviku kurzistů, příprava na technické specializace nebo dráhu instruktora.

Kurz obsahuje: 5 teoretických lekcí, školení obsluhy kompresoru, praktickou zkoušku plánování ponoru, vytrvalosti, navigace a záchrany a následnou praxi v rozsahu min. 40 hodin při výuce kurzistů.

Podmínky přijetí do kurzu:
• uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P** nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR
• minimální věk 18 let
• při ukončení kurzu musí mít nejméně 150 ponorů ve volné vodě, z toho nejméně 30 v náročnějších podmínkách (jako např. viditelnost menší než 2 metry, hloubky přes 30 m, teplota vody pod 10°C)
• dobrý zdravotní stav

Uchazeč musí doložit své zkušenosti z potápění:
• v noci
• za snížené viditelnosti (méně než 2 m)
• do velkých hloubek (přes 30 m)
• spojeného s navigací pod vodou Potápěč s kvalifikací CMAS P*** získává oprávnění:
• potápět se ve volné vodě s držiteli všech kvalifikačních stupňů
• doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění ve volné vodě do hloubky maximálně 12 m • doprovázet držitele kvalifikace CMAS P* při potápění ve volné vodě do hloubek přes 20 m
• vykonávat funkci vedoucího potápěče
• pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku (nesmí však hodnotit vědomosti či dovednosti cvičenců ani je těmto vědomostem a dovednostem učit)
• účastnit se vybraných specializačních kurzů

Požadavky k získání kvalifikačního stupně: Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň CMAS P** , a to i pro potápění do velkých hloubek.
Dále pak musí být schopen:
• řádně naplánovat ponor skupiny potápěčů ze břehu i z plavidla
• obsluhovat vysokotlaký kompresor při plnění lahví dýchacích přístrojů
• vyřešit vzniklou krizovou situaci, zachránit sebe i partnera ze středních hloubek
• poskytnout první pomoc včetně podávání kyslíku

Průběh kurzu: Teoretická část probíhá v učebně ORCA. Jedna část trénování praktických dovedností bude probíhat na bazénu Slávia a druhá na otevřené vodě buď v Čechách, nebo v zahraničí (dle dohody).
Uchazeč musí správně provést:
1. Zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m.
2. Uplavání vzdálenosti 100 m na hladině se základní výstrojí v časovém limitu do 2 minut, po němž následuje 20 sekundový ponor, vynoření, nejvýše 10sekundový pobyt na hladině a ponor do hloubky 3 m. Poslední ponor je spojen s vynesením makety tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50 m.
3. Uplavání vzdálenosti 1000 m na hladině v kompletní výstroji.
4. Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 50 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření doplavat k tomuto cíli s tolerancí ± 2,5 m.
5. Práci s lanem, karabinami a vázání uzlů pod vodou v hloubce 20 – 30 m.
6. Přemístění či vyzvednutí předmětu o hmotnosti 5 - 10 kg pomocí zvedacího vaku.
7. Vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m.
8. Předvedení poskytování kyslíku v rámci první pomoci.
9. Vyřešení zadaných dekompresních příkladů.
10. Kompletní naplánování opakovaného ponoru skupiny potápěčů včetně plánu spotřeby vzduchu, dekompresního postupu a plánu řešení krizové situace.
11. Asistence na různých potápěčských kurzech při praktickém výcviku v celkovém součtu 40 hodin.

V ceně je zahrnuto:
• teoretická a praktická příprava na bazénu
• učebnice
• výstroj a plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku
• závěrečné zkoušky
V ceně není zahrnuto:
• vydání mezinárodní certifikace (1622,- Kč IANTD nebo 750,- Kč CMAS)
• doprava na místo praktického výcviku
• náklady spojené s pobytem v místě výcviku
• ponory na otevřené vodě
• pojištění léčebných výloh pro potápění.

Ponory na otevřené vodě:
• Čechy 600 Kč/ponor • Chorvatsko 32 Euro/ponor • Elba 35 Euro/ponor, balíček 5 ponorů 165 Euro (33 Euro/ponor), balíček 10 ponorů 300 EUR (30 Euro/ponor)

Instruktor: Štěpán Krejcar

Orca diving, s.r.o.

Ledařská 433/9, Praha 4, 147 00, Česká Republika