Rozšíření základních kurzů

Deep diver

Termín: říjen 2022 v učebně Orca. 
Cena: 6.300 Kč

Cílem kurzu je umožnit potápěčům bezpečné potápění se vzduchem hlouběji, než do dosavadních 30 m s kvalifikací AOWD.

Kurz obsahuje: 2 teoretické přednášky cca 2,5 hodiny zakončené testem, 2 bazény a 4 ponory ve volné vodě.

Podmínky přijetí:
• Kvalifikace IANTD AOWD nebo ekvivalentní.
• Minimálně 10 ponorů.
• Minimální věk 15 let
• Vyplnění zdravotního dotazníku. 

Potřebná výstroj:
 Minimálně láhev se dvěma výstupy a dvě nezávislé automatiky. Výstroj lze zapůjčit.

Cena zahrnuje: 
• přednášky
• praktickou část na bazénech
• učebnici.
Cena  nezahrnuje: 
• vydání mezinárodní certifikace - 1622 Kč
• náklady spojené s cestou a pobytem v místě praktického výcviku
• ponory na otevřené vodě
• pojištění léčebných výloh na potápění
• případné zapůjčení výstroje.


Dále je možnost nastoupit do kurzu EANx Diver (potápění se vzduchem a nitroxem do hloubky 40 m s akcelerovanou dekompresí).

Instruktor: Jiří Hovorka, Tomáš Burian

Sidemount / dvojče / stage

Termín zahájení: kdykoli po domluvě se školitelem
Cena: 2.900 Kč

Instruktor, který danou výstroj aktivně používá, Vám vše podrobně vysvětlí, předvede a absolvuje s Vámi dva ponory v bazénu.

Kurz obsahuje: 2 teoretické lekce a 2 bazény + zapůjčení výstroje po dobu školení.

Instruktor: Štěpán Krejcar, Tomáš Burian


Kurz potápění pod ledem

Termín: zima 2022/2023 v učebně Orca
Cena: 4 500 Kč

Každý potápěč se těší na zimní období, kdy viditelnost na známých lokalitách vzroste na 10 až 20 m a lze pozorovat podvodní život v úplně jiné podobě. Je to další dimenze poznání, je to další výzva vašim dovednostem. Potápění pod ledem je ovšem fyzicky, psychicky i technicky náročná činnost, kterou je nejefektivnější a hlavně nejbezpečnější zvládnout během specializovaného kurzu.

Kvalifikační předpoklady: AOWD / P2 nebo ekvivalent, minimálně 40 ponorů.

Kurz obsahuje: 3 hodiny teorie, skripta, praxi s vodící šňůrou a kompasem na suchu, 2 ponory pod ledem v terénu. Na závěr úspěšného zakončení kurzu je vystavena kvalifikační karta Ice diver v systému IANTD nebo CMAS.

Materiál: Předpokládá se vlastní výstroj vhodná pro potápění ve studené vodě, ale lze ji zapůjčit. Speciální společná výstroj (pily, vrtáky, šrouby…) bude zajištěna v rámci kurzu. Je možnost si vypůjčit po předchozím zaškolení v bazénu i suchý oblek.

Cena zahrnuje:
• přednášky
• skripta
• ponory
Cena nezahrnuje:
• kvalifikační kartu (1650,- IANTD; 750,- CMAS)
• vstup na lokalitu 

Instruktor: Milan Kotva

Kurz jeskynního potápění

• Intro to cave
• Cave diver
• Technical cave diver

Termín: květen 2022, praxe podzim a jaro v Mexiku dle termínu zájezdu, individuálně po dohodě s instruktorem
Cena:
IC - 10.000,- + poplatek za certifikaci
CD - 24.000,- + poplatek za certifikaci
TCD - 28.000,- + poplatek za certifikaci


Potápění v zatopených krasových systémech na poloostrově Yucatan, Quintana Roo, Mexiko.

Kurz obsahuje:
 • 5 teoretických lekcí
• min. 150 minut nácviku ve volné vodě nebo v zóně 1
• min. 400 minut v jeskynním prostředí v počtu 8 - 10 ponorů zakončené praktickou závěrečnou zkouškou, písemným testem a ústní zkouškou.

Co získáte:
• obrovské zkušenosti
• jednu z nejvyšších potápěčských kvalifikací
• opravnění k potápění v jeskynních systémech v zóně 2 a 3
• v případě Cave a Technical Cave oprávnění k doprovodu potápěčů Cavern Diver v zóně 1 a Intro to Cave v zóně 2
• přípravu na technickou specializaci Explorer Cave Diver nebo na dráhu instruktora.

Podmínky přijetí do kurzu:
• kvalifikace Introductory Cave Diver nebo ekvivalentní min. 50 ponorů
• kvalifikace AOWD min. 100 ponorů
• splnění vstupních požadavků instruktora
• věková hranice 18 let
• zkušenosti z potápění s dvojicí lahví (backmount nebo sidemount) z otevřené vody
• vhodné fyzické a psychické předpoklady pro daný kurz posoudí instruktor

V ceně je zahrnuto:
• teoretická a praktická příprava na bazénu nebo otevřené vodě
• studijní materiál
• výstroj a plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku
• závěrečné zkoušky
V ceně není zahrnuto:
• vydání mezinárodní certifikace
• doprava na místo praktického výcviku
• náklady spojené s pobytem v místě výcviku
• pojištění léčebných výloh pro potápění.

Instruktor: Tomáš Lehmann


Orca diving, s.r.o.

Ledařská 433/9, Praha 4, 147 00, Česká Republika