Kurzy s dýchacími směsmi

Kurz Basic Nitrox

Termín: 9. května 2024 od 17 hodin v učebně Orca. 
Cena: 3.900,-

Nitrox

prodlužuje:
• bezdekompresní dobu ponoru (o 25 až  70 %)
zkracuje:
• pobyt na případné dekompresi (o 50 až 100 %)
• přípustnou dobu do odletu (asi o polovinu)
• vysycení přebytečného dusíku
• potřebné povrchové intervaly
• dobu adaptace na větší nadmořské výšky
snižuje:
• spotřebu dýchaného média (o 10 %)
• únavu po ponoru

Nitrox je určen pro efektivnější a bezpečnější potápění v hloubkách mezi 15 až 40 metry. Jeho výhodné používání se stalo běžným při potápění nejen na našich lokalitách, ale zvláště na dovolené u moře, kdy pak zpravidla následuje přejezd hor nebo návrat letadlem. Není ovšem určen pro extrémní hloubky a vyžaduje jiné a pečlivé plánování ponorů a zodpovědné dodržení plánu. Je proto nutné se s touto problematikou seznámit formou kurzu, jehož výstupem je mezinárodně planá kvalifikační karta, která opravňuje k běžnému potápění s Nitroxem do 40 % obsahu kyslíku.
Kurz NITROX se nyní stal nedílnou součástí základního potápěčského vzdělání zodpovědného potápěče. Plnění nitroxu je standardní službou na safari lodích i na potápěčských základnách. Absolventi kurzu budou moci po půl roce pokračovat volně navazujícím kurzem Advanced Nitrox Diver a Recreational Trimix Diver, které jsou určeny pro hlubší a delší ponory.

Kvalifikační předpoklady: min. první kvalifikační potápěčský stupeň libovolného systému: P1, OWD, SD.

Výuka teorie: 2x1,5 hodiny teorie (úvod do problematiky, parametry dýchané směsi a ponoru, fyzika a fyziologie dýchaných plynů, technika pro Nitrox, stanovení optimální směsi, fyziologické a dekompresní tabulky, pečlivé plánování ponorů, bezpečnostní pravidla při zacházení s kyslíkem) doprovázené průběžným domácím e-mailovým testem. Teorie může být spojena do jednoho odpoledne.

Výuka praxe: měření směsí, plánování a uskutečnění 1 praktického ponoru s Nitroxem (v doprovodu instruktora) a jeho vyhodnocení.

Materiál: předpokládá se vlastní běžná potápěčská výstroj (lze ji zapůjčit), ale speciální výstroj jako láhve s nitroxem, oxy(helio)metry, přepouštěčky, osobní filtry apod. bude zajištěna v rámci kurzu. Součástí kurzu je učebnice pro každého účastníka a dále fyzikální, fyziologické a dekompresní tabulky s tahákem.

Oprávnění: samostatné potápění s Nitroxem do obsahu 40 % kyslíku, možnost nastoupit do dalších kurzů s umělými směsmi, pokračovat v další potápěčské kariéře: Advanced Nitrox (střídání směsí až do čistého kyslíku) a jednoduchý Rekreační Trimix.

Cena zahrnuje:
• přednášky
• učebnice
• zapůjčení výstroje
Cena nezahrnuje
• vydání mezinárodní certifikace (1.646 Kč IANTD nebo 700 Kč + 250 Kč čl. příspěvek CMAS).
• ponor na volné vodě 

Ponory na otevřené vodě:
• Čechy 800 Kč / ponor
• Slovensko 43 euro / ponor
• Chorvatsko 50 euro / ponor
• Elba 50 euro / ponor

Instruktor: Milan Kotva

Možnosti kombinací dalších kurzů:
• Kombinovaný kurz potápění AOWD + Advanced Nitrox Diver + Deep Diver: 17 600 Kč (nelze uplatňovat další slevy). 

Kurz Advance Nitrox

Termín: 14. května 2024 od 17 hodin v učebně Orca. Další přednáška proběhne 21. 5.
Cena: 7.000 Kč

Na rozdíl od používání jedné směsi Nitroxu do 40 % kyslíku v kurzu Basic Nitrox, neomezuje kurz Advanced Nitrox hloubku ponoru a neuvěřitelně zkracuje dobu na dekompresních zastávkách (tzv. akcelerovaná dekomprese). Přídavné dekompresní láhve (stage) s odstupňovanou koncentrací kyslíku umožňují postupně udržovat co nejvyšší možný parciální tlak kyslíku, což maximálně urychluje vylučování dusíku z těla. Součástí výuky v kurzu jsou i základy bezpečného potápění s technickou výstrojí. Pro další potápěčskou kariéru je rovněž přínosné, že je odtud jen malý krok k používání trimixu, třeba v jeho levné rekreační formě.

Advanced Nitrox zkracuje
• podstatně dobu na dekompresních zastávkách
• přípustnou dobu do odletu
• dobu adaptace na větší nadmořské výšky snižuje
• spotřebu dýchaného média
• únavu po ponoru

Advanced Nitrox je určen pro hlubší, efektivnější a bezpečnější potápění. Jeho používání je výhodné nejen na našich velkých přehradách, ale i na dovolené u moře, kdy pak zpravidla následuje přejezd hor nebo návrat letadlem. Není ovšem určen pro velice extrémní hloubky a vyžaduje pečlivé plánování ponorů a zodpovědné dodržení plánu. Proto je nutné se s touto problematikou seznámit formou kurzu s odpovídající praxí, jehož výstupem je pak mezinárodně platná kvalifikační karta ADVANCED NITROX DIVER, která opravňuje k potápění s kombinací vzduchu, různých nitroxových směsí i s čistým kyslíkem do 40 m.

Kvalifikační předpoklady: minimální věk 18 let, AOWD/P2 nebo ekvivalent + Basic Nitrox Diver nebo ekvivalent, dále minimálně 30 ponorů, z toho minimálně 5 s nitroxem.

Výuka teorie: 2 x 2,5 hodin teorie zakončené průběžným domácím e-mailovým testem.
Výuka praxe: měření směsí, plánování ponorů, 2 bazénové praxe, 2 ponory v terénu dle domluvy s Nitroxem, záznam parametrů.

Materiál: předpokládá se dvojče nebo dvouventilová lahev, kyslíkově čistá stage láhev a automatiky (dle způsobu použití kyslíkově čisté). Materiál lze zapůjčit v Orce. Další výstroj (oxyheliometry) bude zajištěna v rámci kurzu, součástí kurzu je učebnice pro každého účastníka, fyzikální, fyziologické a dekompresní tabulky.

Oprávnění: samostatné potápění se vzduchem, nitroxem bez omezení koncentrace a s kyslíkem, možnost nastoupit do dalších kurzů s umělými směsmi, např. Rekreační nebo Normoxický Trimix.

Cena zahrnuje:
• přednášky
• skripta a výukové CD
• 2 bazény
Cena nezahrnuje:
• výstroj
• plyny
• ponory v terénu
• bazény navíc
• vydání mezinárodní certifikace (1646 Kč IANTD nebo 700 Kč + 250 Kč čl.příspěvek CMAS).

Ponory na otevřené vodě:
• Čechy 800 Kč / ponor
• Slovensko 43 euro / ponor
• Chorvatsko 50 euro / ponor
• Elba 50 euro / ponor

Instruktor: Tomáš Burian

Orca diving, s.r.o.

Ledařská 433/9, Praha 4, 147 00, Česká Republika