Kurz pro divemastery / P***

Termín: 1. března 2022 od 18 hodin v učebně Orca
Cena kurzu: 16 550 Kč

Doprovod nezkušených potápěčů, výpomoc při výcviku kurzistů, příprava na technické specializace nebo dráhu instruktora.

Kurz obsahuje: 5 teoretických lekcí, školení obsluhy kompresoru, praktickou zkoušku plánování ponoru, vytrvalosti, navigace a záchrany a následnou praxi v rozsahu min. 40 hodin při výuce kurzistů.

Podmínky přijetí do kurzu:
• uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P** nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR
• minimální věk 18 let
• při ukončení kurzu musí mít nejméně 150 ponorů ve volné vodě, z toho nejméně 30 v náročnějších podmínkách (jako např. viditelnost menší než 2 metry, hloubky přes 30 m, teplota vody pod 10°C)
• dobrý zdravotní stav

Uchazeč musí doložit své zkušenosti z potápění:
• v noci
• za snížené viditelnosti (méně než 2 m)
• do velkých hloubek (přes 30 m)
• spojeného s navigací pod vodou

Potápěč s kvalifikací CMAS P*** získává oprávnění:
• potápět se ve volné vodě s držiteli všech kvalifikačních stupňů
• doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění ve volné vodě do hloubky maximálně 12 m
• doprovázet držitele kvalifikace CMAS P* při potápění ve volné vodě do hloubek přes 20 m
• vykonávat funkci vedoucího potápěče
• pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku (nesmí však hodnotit vědomosti či dovednosti cvičenců ani je těmto vědomostem a dovednostem učit)
• účastnit se vybraných specializačních kurzů

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:
Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň CMAS P** , a to i pro potápění do velkých hloubek. Dále pak musí být schopen:
• řádně naplánovat ponor skupiny potápěčů ze břehu i z plavidla
• obsluhovat vysokotlaký kompresor při plnění lahví dýchacích přístrojů
• vyřešit vzniklou krizovou situaci, zachránit sebe i partnera ze středních hloubek
• poskytnout první pomoc včetně podávání kyslíku

Průběh kurzu:
Teoretická část probíhá v učebně ORCA. Jedna část trénování praktických dovedností bude probíhat na bazénu Slávia a druhá na otevřené vodě buď v Čechách, nebo v zahraničí (dle dohody).
Uchazeč musí správně provést:
1. Zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m.
2. Uplavání vzdálenosti 100 m na hladině se základní výstrojí v časovém limitu do 2 minut, po němž následuje 20 sekundový ponor, vynoření, nejvýše 10sekundový pobyt na hladině a ponor do hloubky 3 m. Poslední ponor je spojen s vynesením makety tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50 m.
3. Uplavání vzdálenosti 1000 m na hladině v kompletní výstroji.
4. Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 50 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření doplavat k tomuto cíli s tolerancí ± 2,5 m.
5. Práci s lanem, karabinami a vázání uzlů pod vodou v hloubce 20 – 30 m.
6. Přemístění či vyzvednutí předmětu o hmotnosti 5 - 10 kg pomocí zvedacího vaku.
7. Vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m.
8. Předvedení poskytování kyslíku v rámci první pomoci.
9. Vyřešení zadaných dekompresních příkladů.
10. Kompletní naplánování opakovaného ponoru skupiny potápěčů včetně plánu spotřeby vzduchu, dekompresního postupu a plánu řešení krizové situace.
11. Asistence na různých potápěčských kurzech při praktickém výcviku v celkovém součtu 40 hodin.

V ceně je zahrnuto:
• teoretická a praktická příprava na bazénu
• učebnice
• výstroj a plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku
• závěrečné zkoušky
V ceně není zahrnuto:
• vydání mezinárodní certifikace (1622,- Kč IANTD nebo 750,- Kč CMAS)
• doprava na místo praktického výcviku
• náklady spojené s pobytem v místě výcviku
• ponory na otevřené vodě
• pojištění léčebných výloh pro potápění.

Ponory na otevřené vodě:
• Čechy 600 Kč/ponor
• Chorvatsko 29 Euro/ponor
 Elba/Korsika 35 Euro/ponor, balíček 5 ponorů 165 Euro (33 Euro/ponor), balíček 10 ponorů 300 EUR (30 Euro/ponor)

Orca diving, s.r.o.

Ledařská 433/9, Praha 4, 147 00, Česká Republika