Egypt - Brothers Islands / Elphistone

Zájezd vhodný pro více i méně zkušené potápěče.

Termín: 11. – 18.11.2018
Cena: 31.300 Kč  +  vstup do rezervace

Ostrovy Brothers se nacházejí  67 kilometrů východně od pobřeží El Quseiru a jihovýchodně od přístavního města Safaga.

Jedná se o dva ostrovy, které jsou součástí národního parku Offshore Marine Park Islands. Větší Big Brother má na délku 400 metrů. Jihovýchodně od něj leží ve vzdálenosti pouhý kilometr menší ostrov Little Brother. Nabízejí dechberoucí podvodní scenérie, potápění podél stěn a možnost spatřit celou řadu pelagických ryb. Dohromady nabízejí 12 rozličných potápěčských lokalit.

Na severní straně ostrova Big Brother jsou dva vraky. Italská loď Aida II se potopila v roce 1957 při nárazu do ostrova. Vrak začíná v hloubce 15 etrů a končí v 45 metrech.

Druhým vrakem je Numidia, a patří k jedněm z nejhezčích na světě. Tato nákladní loď najela na útes 21. července 1901 a leží v hloubce 12 - 70 metrů, její délka je 150 metrů. 

Většina lokalit nabízí potápění podél strmě padajících stěn. K těmto útesům se stahují želvy, barakudy, manty a je zde také možné spatřit kladivouny, žraloky šedé útesové, stříbrocípé, hedvábné a dlouhoploutvé.

Přibližný itinerář

Brothers Island z Hurgády do Hurgády

1. Den:
Po příletu do Hurghády, většinou v brzských ranních hodinách. Před výstupovou halou Vás čeká průvodce, se kterým pojedete asi 15 minut do přístavu u Hotelu Mariot. Během dne dostanete snídani, oběd i večeři a zůstane Vám spoustu času na odpočinek po letu a i návštěvu Hurgády.

(POKUD MÁME PŘÍLET V BRZKÝCH HODINNÁCH A VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU SOUHLASÍ, MŮŽEME ZA POPLATEK 20 EURO NA OSOBU, VYJET JEŠTĚ TEN DEN DOPOLEDNE. TUDÍŽ UDĚLÁME CCA. O 2 PONORY VÍCE A JSME NA MOŘI.)

2. Den:
Po snídani v 8.00, se čeká až do příchodu místní policie, která provede nezbytnou kontrolu. Vyplouvá se většinou okolo 9 – 10 hodiny.

Shaab abu Ramada
Útes Abu Ramada je vzdálen cca 1 hodiny cesty od přístavu a slouží jako mělká lokalita na první – tzv.vyvažovací ponor. Po skoku z lodi a vyvážení se potopíte do max. hloubky 10 a míjíte stěnu útesu po levé nebo pravé straně. Na ponoru je zajímavá maketa žraloka na zajímavém podstavci. Můžete zde spatřit rejnoky, perutýny a různé druhy korálových ryb.

Seven Towers– Tobia Arba
Je jedna z nejkrásnějších lokalit u Safágy. Na legendární lokalitě z maximální hloubky 16 metrů vyrůstá 5 věží v těsné blízkosti. Pokud začnete počítat věže, pak z lodi před ponorem vypadají jako by jich bylo 7. Většinou zde provádíme dva denní a jeden noční ponor, kde budeme kotvit přes noc. Můžete zde potkat od nejběžnějších druhů korálových ryb,olihní, chobotnice, hadovce, murény, rejnoky, kraby, napoleóny, ježíky až po žraloky bělocípé a listovce. Největší raritou je ale noční ponor s množstvím perutýnů využívající k lovu malých rybek světlo lamp. Není výjimkou spatřit také lovící murény nebo lovící homolice.
Lokalita je vhodná pro začátečníky, zkušené i fotografy.

Ve večerních hodinách výjezd přes noc k ostrovům Brother Islands.

Pozor na Bratrech se dělají jen denní ponory, bez nočních do začátku západu slunce!!!!

3. Den:
 V ranních hodinách příjezd na Big Brother – Velký bratr je naším útočištěm na celý první den potápění. Je vzdálen asi 80km od pevniny směrem na východ a patří k několika podmořským  rezervacím ve vodách Egypta. Ostrov elipsovitého tvaru je asi 300metrů velký a jeho obliba u potápěčů stále stoupá. Na ostrově se nachází přes sto let starý maják, který zde postavili Angličané jako výstrahu a orientační bod všem okolo plujícím  lodím. Každý potápěč si zde přijde na své. Krásné stěny z východní i západní strany jsou  porostlé měkkými a tvrdými korály, líbit se vám budou také ponory na vracích ležících  na severní straně, které připomínají lodní katastrofy. Větší Numibie stojí na lodním šroubu v hloubce 80metrů a její dno je opřeno téměř strmě vzhůru do hloubky 12metrů. Druhý vrak se potopil za bouřky, když se snažil přistát u břehů Velkého bratra. Leží na trupu na písčitém dně v hloubce od 65 do 35metrů. Oba vraky jsou při větším proudu těžko dostupné. Většina ponorů se provádí v proudech, často můžete spatřit hejna tuňáků, kranasů, barakud, želv a žraloky jako například černolemé, bělocípé, kladivouny, liščí, hedvábné a dlouhoploutvé. Právě na poslední dva jmenované jezdí na toto souostroví velké množství potápěčů zabývajících se fotografováním pod vodou, jelikož jejich výskyt mezi kotvícími loděmi je téměř sto procentní.

4.  Den:
Asi 1,5kilometrů jižně vzdálený ostrov Small Brother - Malý bratr patří také k perlám Rudého moře. Je podstatně menší, podobný svým tvarem Velkému bratru a na jeho pustém břehu je jen pár kamenných hromádek. Stěny ostrova padají strmě do hloubek, výjimkou je malé platíčko na jižní straně. Všechny stěny jsou  krásně porostlé měkkými i tvrdými korály. Na ranním proudovém ponoru na jihovýchodní straně je častý výskyt žraloků černolemých, kladivounů a při štěstí i mant atlantských. V průběhu ponoru směrem ke kotvišti pozorujete barakudy, velké tuňáky a občas žraloka liščího – mlatce. Na jižní straně pod kotvícími loděmi padá stěna pozvolněji a je bohatě porostlá sasankami. Zde pozorujete čistící se barakudy, karety a zvědavé lulanky. Na jihozápadní straně probíhají odpolední ponory  ve stejném duchu.Po 2 - 3 ponorech na malém Brotheru se přesuneme na útes Deadelus, vzdálený asi 170 Km.

POKUD PO DOMLUVĚ A POČASÍ BUDETE CHTÍT ZŮSTAT NA BRATRECH
DÉLE, ZŮSTANEME!!!!!

5. Den:
SALEM EXPRES
- V časných ranních hodinách přejezd k útesu, odkud budeme vyjíždíte k vraku Salem Expres.
Patří k nejznámějším vrakům pro svoji „krvavou“ historii v celém Rudém moři, který se potopil za dodnes nevyjasněných událostí. 11.12.1991 po změně kurzu narazil Salem v plné rychlosti do útesu a přibližnjě za 5 minut se potopil. Na palubě tehdy bylo kolem 700 osob. Podařilo se zachránit jen asi 160 lidí a pro zbytek se stala loď ocelovou hrobkou.
Vrak je dlouhý cca 100 metrů a leží na pravoboku v hloubce od 10 – 31 metrů.
Ponory se většinou provádí dva -  ze člunu, který Vás veze od nedalekého útesu, kde jsme zakotveni.. Při prvním obeplavete vrak lodi z vnějšku a při druhém můžete nahlédnout podrobněji do některých útrob vraku. Salem je vhodný jak pro začátečníky, tak pro velmi zkušené vrakové potápěče vybavené patřičnou výstrojí potřebnou k penetraci do vraku. Salem má neobvyklou atmosféru na rozdíl od jiných dříve potopených vraků.
Kdo nechce druhý ponor na vraku, může se potápět na útesu, u něhož kotvíme. Útes vystupuje z pískového dna z hloubky  8 – 12 metrů a je bohatě porostlý sasankami a korály.¨


SHAB SHEIR
Nejdelší útes v této lokalitě, na kterém můžete udělat více ponorů. Na západní straně začíná majákem a na východní straně končí dvěma samostatnými útesy. Jeho stěna je ze severní strany bohatě porostlá měkkými a tvrdými korály. Jižní strana je jen velmi málo bohatá na
korály, zato na některých místech najdete jeskyňky s převisy. Na útesu je také několik zbytků safari lodí, které nezvládly u kotvení náhlou změnu směru větru.
  Krásné ponory jsou také na východní straně. Podle zájmu se můžete potápět mezi korály nebo na vrak Poseidonia.
  Z lodi nebo člunu obeplouváte několik větších korálových věží vyrůstajících z hloubky okolo 20 metrů. Lokalita je krásná svými soutěskami a jeskyňkou, která Vás dovede až na  korálové pole na severní straně. Potkáte zde murény, bodloky, papouščí ryby, trnuchy a občas i žraloka bělocípého.
     Těsně od kotvicí lodě je v hloubce 22 metrů vrak safari lodě s obrovskou murénou jávskou. Lokalita je vhodná i pro začátečníky.
      Dalším velmi příjemným překvapením na jižní cestě z Hurgády je vrak lodi Poseidonia, vzdálený asi 2 kilometry od Salem Expresu na severní straně útesu Shaab Sher.
   Vrak leží  převrácen téměř na vrchní palubě v hloubce od 7 –do 18 metrů. Trajekt, původně určený pro přepravu pasažérů, měří cca 120 metrů a je nejdelším v této oblasti. V jedné z otevřených palub spatříte na stropě mnoho záchranných vest. Je vhodný jak pro začátečníky, tak je zajímavý pro zkušené vrakové potápěče. Stáří vraku se odhaduje na cca 7 let.  

6. Den:
PANORAMA REEF -
Panorama je legendárním útesem vystupujícím z obrovské hloubky okolo 340 metrů. Velký útes se skládá z několika plat, kdy nejkrásnější z nich je na severní straně a největší na jižní. Severní plato začíná ve 20m a končí okolo 40metrů. Zde začíná nejčastěji proudový ponor, kde můžete pozorovat hejna barakud, kranasů, tuňáků, žraloky a při štěstí rejnoky a manty. Plato je bohatě porostlé měkkými a tvrdými korály na jedné velké a několika malých věžích. Útes obeplouváte po pravé straně s proudem v zádech, kde se střídá hrana okolo 25metrů s téměř rovným srázem. Zde můžete potkat napoleony, žraloky, chňapaly a jiné pelargické ryby. Pod kotvícími loděmi na jižní straně je velké plato od 18 – 30 metrů. Většinou na tomto okraji plata se uskutečňují hloubkové ponory do 40 a více metrů, pro potápěče s TMX směsmi. Stěny útesu jsou překrásně porostlé do hloubky 10metrů, s nesčetnými sasankami plnými klaunů a sapínů.
Výborná viditelnost na této lokalitě, padající stěny do modrých hloubek… se Vám na dlouho zaryje do paměti.
      Po několika hodinovém přejezdu zakotvíme na  Abu Ramada: je vzdálen cca 1 hodiny cesty od přístavu a slouží jako mělká lokalita na první – tzv.vyvažovací ponor. Po skoku z lodi a vyvážení se potopíte do max. hloubky 10 a míjíte stěnu útesu po levé nebo pravé straně. Na ponoru je zajímavá maketa žraloka na zajímavém podstavci. Můžete zde spatřit rejnoky, perutýny a různé druhy korálových ryb.
       Poslední ponor dle přejezdu a odletu je Vrak Mina nebo Talata Aurk
Mina, je nejznámější vrak v Hurgádě leží jen několik desítek metrů od dnešního nového přístavu. V 50. letech minulého století dostali minolovku Egypťané od Ruska. V roce 1970 byla v 6 denní válce potopena. Dostala zásah od Izraelského bombardovacího letounu a okamžitě klesla na levý bok na dno do hloubky od 27 – 30 metrů. Ještě před pár lety jste na mořském dně mohli vidět různé tipy munice a asi 15 metrů od lodi leží dodnes letecká bomba. Z fauny můžete pozorovat sasanku s klauny, perutýny, kanice a extrémně velkou murénu jávskou.
Na lokalitě bývá často proud a je určen pro zkušenější potápěče.

Následuje zakotvení v blízkosti přístavu a přespání s večeří na lodi.

8. Den: V ranních hodinách odjezd na letiště a odlet domů.

Co se hodí a co se často zapomíná:

Spacák (pro zájemce spaní pod širákem), čepice, krém proti slunci, sluneční brýle, větrovka, dvoje plavky, oblíbený film na DVD.

Co musíte bezpodmínečně mít s sebou:

• cestovní pas (pas musí mít platnost šest měsíců od data návratu ani o den méně) + 1 x kopii pasu (na A4) pro nezbytná povolení k vyplutí lodi
• originál + kopii potápěčské licence
• originál + kopie potápěčského pojištění
• vyplněné zdravotní prohlášení
• pokud se chystáte na noční ponory mimo ostrovy – nezbytnou součástí výstroje dvě lampy a jedno poziční světlo (stroboskop či chemickou tyčku)
• deko bojka

Cena:

Ceny se mohou změnit dle výše palivových příplatků či větších kursových
výkyvech

Cena zahrnuje:
• Týdenní pobyt na lodi pro potápěče -
(7 nocí a 6 potápěcích dnů, loď vyjíždí na moře v pondělí ráno, případně za 20 Euro na osobu již po příletu - pokud dovolí kapitanát)
• Letenka s letištními taxami a palivovým příplatkem
• Plnou penzi, moučník a ovoce  a nealkoholické nápoje po dobu pobytu (cola, fanta, sprite, voda, čaj, káva)
• Neomezené potápění (foukání vzduch)
• Zapůjčení zátěže, potápěčské láhve 12l a 14l DIN (za příplatek 30 Euro na týden), twin 12l s manifoldem ( za příplatek 50 euro na týden)
• Český a Egyptský průvodce
• Transfer z Hurghády na loď

Cena nezahrnuje:
• Vízum 25 USD – platí se na letišti při příletu (nejlépe u okénka Exchange, v příletové hale po vstupu na levo)
• Pojištění – cestovní a potápěčské a  individuální pojištění storna zájezdu
• Bakšíšné  40 EURO
• Vstup do rezervace Brothers Islands  50 EURO
• Potápění s nitroxem pro certifikovane - 5 Euro za láhev a nebo 50 Euro za týden ( fouká se pokud dovolí počasí,  časové rozložení mezi ponory,plánovaná hloubka ponoru atd..., max 32 EAN)

Platby: 
Záloha 50% při přihlášení, Doplatek do konce září 2018

Loď

Loď

Loď MARTINA I. 5* délka 31 m, šířka 8 m.
Stavba lodě v r. 2007.
Celková kapacita 22 osob + 2 x divemaster.
Technická data: 2 x motor MAN 600 HP, 2 x generátor, voda 15 t, odsolovací zařízení, nafta 16 t, GPS, radar, echolot, kompas, vysílačka, satelitní tel., emergency láhev 2 x 50 L O2 s maskou, pro první pomoc Spireta, 30 ks záchranných vest, 2 x záchranný člun každý pro 20 osob, 2 x Zodiac 5 m s Yamaha 25 HP motorem pro 8 až 10 potápěčů, dva lodní žebříky. Mini knihovna a DVD na půjčení.
Kajuty: 12 prostorných dvoulůžkových klimatizovaných kajut s vlastním WC a sprchou, minibarem, klimatizace s nezávislým ovládáním každého okruhu a prostorem pro osobní věci. Osm kajut v podpalubí a čtyři kajuty na druhé palubě.
Další sprchy a WC na palubě a venkovní sprchy na potápěčském platu. V kajutě je k dispozici spodní prostěradlo, povlečený polštář, prostěradlo na přikrytí, teplá přikrývka, osuška, fén a župan.
Pro příznivce spaní pod širým nebem, cca 10 ks venkovních matrací. Doporučujeme spacák a čepici (není možné užívat deky z kajut venku). Venkovní deky jsou k dispozici, ale jsou na noc slabé.
Salon: Prostorný a klimatizovaný. Automat na studenou a horkou pitnou vodu, LCD / TV, DVD, knihovnička, hry, filmotéka a rozvod hudby po všech patrech. Výrobník ledu na pohodové večírky a pressovač (po večírku ☺).
Posádka: 10 osob + průvodce - instruktor.
Potápěčské vybavení: Nitrox membránový systém pro max. EAN32 (pro držitele nitrox kvalifikace), 3 x kompresor Coltri Sub, 2 x 50 L O2 pro deco směsi a emergency, 1 x 50 L He, 18 ks Al 12 L lahví DIN, 5 ks AL 14 L lahví DIN, 1 x kompletní dvojče s DTD křídlem na vyzkoušení, 2 ks stages S80 O2 čisté.
1 x kompletní potápěčská výstroj navíc, pro případ nouze.

Smluvní partner:

CK DIVETRAVEL
Jana Růžičky 1233/2
148 00 praha 4 - Kunratice
Česká Republika
IČ: 27603920

Z ORKY

POTÁPĚNÍ NA ZKOUŠKU

obrázek
Každé úterý od 21:00 do 22:00 v období září - červen v bazénu Slavia

DÁRKOVÉ POUKAZY

obrázek
Udělejte radost svým blízkým dárkovým poukazem z ORCA

Donut 13 Tecline

obrázek
Křídlo oválného tvaru má hned několik výhod oproti tzv. podkově:
větší objem při menším profilu křídla
snazší vypouštění celého objemu křídla
lepší polohování a vyvážení pod vodou.
Cena 6800,- Kč.

Potápěčský počítač SUUNTO EON CORE

obrázek
KOMPAKTNÍ POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ S JASNÝM DISPLEJEM A PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÝMI FUNKCEMI. POPRVÉ I V ČEŠTINĚ!
Cena 17900,- Kč.

AKCE V OBCHODĚ ORCA

obrázek
Moderní ploutve pro technické potápění s výjimečnými hydrodynamickými vlastnostmi.
Cena 3990,- Kč.

SIDEMOUNT

obrázek
Přijďte si k nám vyzkoušet SIDEMOUNT

Balíme potápěčskou výstroj

obrázek
Speciálně navržený dvoukomorový batoh pro cestující potápěče o nízké hmotnosti, takže nemusíte řešit každý gram při cestování letadlem. Má odnímatelná kolečka a nastavitelnou teleskopickou rukojeť.
Cena 5490,- Kč.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZBOZI

Maska Tiara II(antifog, rozjasňovací skla)

Maska Tiara II je nástupcem úspěšného modelu Tiara, nyní se žlutě zbarvenými skly pro rozjasnění a z...
1150,00 Kč

KURZY POTÁPĚNÍ

Potápěčský kurz pro začátečníky

obrázek
Potápěčské kurzy pro začátečníky jsou každé úterý od 18 hod. v učebně ORCA a na bazénu Slávia.

KURZY SIDE MOUNT

obrázek
NOVINKA V ORCA - KURZY SIDE MOUNT
Instruktor: Dan Hutňan
více se dovíte zde
Login
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033
Kurzy potápění, škola potápění
Košík
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z NAŠICH AKCÍ - PODÍVEJTE SE ZDE.....
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2009 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign

Doporučujeme - Deepndown potápění | Dux potápěčská výstroj | Adrex - extrémní sporty | www.pagerank.cz | Cestovní potápěčská kancelář | Divestar | Fotokurzy | CAVEX CLUB |

Kitesport | ALBION- bazény a zastřešení | Benefit Plus | Česká speleologická společnost | Speleoaquanaut ZO 1-10

SEO Rozcestník