Advance Nitrox

Termín: 31. 3. 2022 od 18 hodin v učebně Orca, další hodina proběhne 7. 4. Bazény je možné uskutečnit v termínech  5. 4., 12. 4., 19. 4. a 26. 4.
Cena: 7.000 Kč

Na rozdíl od používání jedné směsi Nitroxu do 40 % kyslíku v kurzu Basic Nitrox neomezuje kurz Advanced Nitrox hloubku ponoru a neuvěřitelně zkracuje dobu na dekompresních zastávkách (tzv. akcelerovaná dekomprese).

Přídavné dekompresní láhve (stage) s odstupňovanou koncentrací kyslíku umožňují postupně udržovat co nejvyšší možný parciální tlak kyslíku, což maximálně urychluje vylučování dusíku z těla. Součástí výuky v kurzu jsou i základy bezpečného potápění s technickou výstrojí. Pro další potápěčskou kariéru je rovněž přínosné, že je odtud jen malý krok k používání trimixu, třeba v jeho levné rekreační formě.

Advanced Nitrox
zkracuje
• podstatně dobu na dekompresních zastávkách
• přípustnou dobu do odletu
• dobu adaptace na větší nadmořské výšky
snižuje
• spotřebu dýchaného média
• únavu po ponoru

Advanced Nitrox je určen pro hlubší, efektivnější a bezpečnější potápění. Jeho používání je výhodné nejen na našich velkých přehradách, ale i na dovolené u moře, kdy pak zpravidla následuje přejezd hor nebo návrat letadlem. Není ovšem určen pro velice extrémní hloubky a vyžaduje pečlivé plánování ponorů a zodpovědné dodržení plánu. Proto je nutné se s touto problematikou seznámit formou kurzu s odpovídající praxí, jehož výstupem je pak mezinárodně platná kvalifikační karta ADVANCED NITROX DIVER, která opravňuje k potápění s kombinací vzduchu, různých nitroxových směsí i s čistým kyslíkem do 40 m.

Kvalifikační předpoklady: minimální věk 18 let, AOWD/P2 nebo ekvivalent + Basic Nitrox Diver nebo ekvivalent, dále minimálně 30 ponorů, z toho minimálně 5 s nitroxem.

Výuka teorie: 2 x 2,5 hodin teorie zakončené průběžným domácím e-mailovým testem.
Výuka praxe: měření směsí, plánování ponorů, 2 bazénové praxe, 4 ponory v terénu dle domluvy s Nitroxem, záznam parametrů.

Materiál: předpokládá se dvojče nebo dvouventilová lahev, kyslíkově čistá stage láhev a automatiky (dle způsobu použití kyslíkově čisté). Materiál lze zapůjčit v Orce. Další výstroj (oxyheliometry) bude zajištěna v rámci kurzu, součástí kurzu je učebnice pro každého účastníka, fyzikální, fyziologické a dekompresní tabulky.

Oprávnění: samostatné potápění se vzduchem, nitroxem bez omezení koncentrace a s kyslíkem, možnost nastoupit do dalších kurzů s umělými směsmi, např. Rekreační nebo Normoxický Trimix.

Cena zahrnuje:
• přednášky
• skripta a výukové CD.
• 2 bazény
Cena nezahrnuje:
• výstroj
• plyny
• ponory v terénu
• bazény navíc
• vydání mezinárodní certifikace (1622 Kč IANTD nebo 700 Kč + 250 Kč čl.příspěvek CMAS).

Orca diving, s.r.o.

Ledařská 433/9, Praha 4, 147 00, Česká Republika

Advance nitrox

Klikněte a začněte psát text, tento prostor je určený pro text. V případě potřeby jde u bloku textu změnit barvu, změnit velikost písma, změnit velikost řádkování, zarovnat text na stranu a dokonce nastavit maximální šířku textu v pixlech.